Proiect HCL 71/2022

privind Aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la nivelul Comunei Unirea, Judeţul Brăila, pentru semestrul II al anului 2022