Proiect HCL 73/2022

privind Scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei comunei Unirea a unor procese verbale de contravenție și scăderea sumei de 1500,00 lei reprezentând amenzi contravenționale, ale debitoarei decedată …….