Proiect HCL 74/2022

privind Închirierea prin licitație publică a Încăperii nr.3 conform releveu, parte din construcția C2 – Grădiniță identificată cadastral sub nr. 70103 – C2 în suprafaţă de 10,5 mp în localitatea Unirea, str. Școlii, nr. 32 (CV15, P673), având destinația de cabinet veterinar, proprietatea UAT Unirea, domeniul public al comunei Unirea