Proiect HCL 75/2022

privind Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investiții “piste de bicicletE în intravilanul localității valea cÂnepii, comuna UNIREA, judetul braila”, propus spre finanțare prin Planul National de Redresare și Reziliență – Componenta C10 Fondul Local