Proiect HCL 8/2022

privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Unirea, judetul Brăila, pentru anul 2022