Proiect HCL 80/2022

privind Aprobarea cererii doamnei …….. pentru atribuirea în folosinţă gratuită în baza Legii nr. 15/2003 a suprafeței de teren de 984 m² pentru construirea unei locuințe proprietate personală în Cvartal 33, parcela 27/2, str. Ghiocelului, nr. 17A, înscris în cartea funciară nr. 79256