Proiect HCL 81/2022

privind Modificarea organigramei și a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Unirea, județul Brăila