Proiect HCL 84/2022

privind Punerea la dispoziția Primăriei comunei Unirea în vederea realizării unor obiective pe următoarele terenurile extravilane identificate potrivit lucrărilor de cadastru sistematic și introducerea lor în amenajamentul pastoral