Proiect HCL 87/2022

privind Rectificarea bugetului local al comunei Unirea pe anul 2022 prin modificarea cap. 11.02 – VENITURI, cap. 51.02, 65.02, 67.2A, 70.02 pentru secțiunea funcționare și cap. 51.02, 65.02, 67.02, 70.02, 84.02 pentru secțiunea dezvoltare – CHELTUIELI și actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022