Proiect HCL 9/2022

privind Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Unirea, județul Brăila