Proiecte finalizate

 • Dotarea serviciului de situatii de urgență cu buldoexcavator
 • Reabilitare stadion comunal Unirea, jud.Brăila
 • Amenajare alei  pietonale în localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila
 • Realizarea unei centrale electrice cu panouri fotovoltaice în vederea producerii de energie regenerabilă localitatea Unirea
 • Amenajare loc de joacă pentru copii și sistematizare verticală teren aferent sediu secundar Primărie com.Unirea, sat Valea Cânepii, jud Brăila
 • Reparatii, renovari si amenajare grup sanitar sediu secundar primarie, localitatea Valea Canepii, comuna Unirea, judet Braila
 • Lucrări de reparații generale și de renovare Corp C1 și C3, Școală Unirea, Structură Valea Cânepii, com. Unirea, jud.Brăila
 • Extindere Sistem camere de supraveghere localitatea Valea Canepii si localitatea Unirea, comuna Unirea, jud.Brăila
 • Amenajare Curte Cămin Cultural Unirea com. Unirea judetul Braila
 • Reparații Gard Școală Valea Cânepii com.Unirea jud.Brăila
 • Reparații Parcare Școală Valea Cânepii com.Unirea jud.Brăila
 • Achiziții echipamente IT 
 • Modernizare strazi in comuna Unirea, judet Braila prin OUG. 28
 • Modernizare strazi in comuna Unirea, judet Braila prin fonduri nerambursabile prin PNDR 
 • Extindere retele alimentare cu apa in localitatile Unirea si Valea Canepii;
 • Reabilitare drumuri comunale in Comuna Unirea;
 • Proiect integrat: Modernizare drumuri comunale, reabilitare cămin cultural şi dotarea acestuia cu accent pe conservarea specificului local şi a moştenirii culturale, prima înfiintare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip “after school” în comuna Unirea, judeţul Brăila;”
 • Realizare rigole de beton pentru evacuarea apelor pluviale si meteorice in localitatea Unirea;
 • Construire camin cultural in Comuna Unirea, Judet Braila;
 • Renovare gard primarie si anexa scolala Valea Canepii;
 • Construire Stadion Comunal tip I, in Comuna Unirea, Judet Braila(in constructie);
 • Imprejmuire cu gard metallic a cimitirelor din ambele localitati
 • Construire magazie in curtea primariei