Proiecte finalizate

1. Extindere retele alimentare cu apa in localitatile Unirea si Valea Canepii;
2. Reabilitare drumuri comunale in Comuna Unirea;
3. Proiect integrat: Modernizare drumuri comunale, reabilitare cămin cultural şi dotarea acestuia cu accent pe conservarea specificului local şi a moştenirii culturale, prima înfiintare şi dotare centru de asistenţă după programul şcolar tip “after school” în comuna Unirea, judeţul Brăila;”
4. Realizare rigole de beton pentru evacuarea apelor pluviale si meteorice in localitatea Unirea;
5. Construire camin cultural in Comuna Unirea, Judet Braila;
6. Renovare gard primarie si anexa scolala Valea Canepii;
7. Construire Stadion Comunal tip I, in Comuna Unirea, Judet Braila(in constructie);
8. Imprejmuire cu gard metallic a cimitirelor din ambele localitati
9. Construire magazie in curtea primariei

Comments are closed.