Proiecte în implementare

  • Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Unirea, județul Brăila” – PNRR C15
  • Reabilitare și Modernizare drumuri de interes local din com.Unirea etapa II, comuna Unirea jud.Brăila- Programul de investiții Anghel Saligny
  • Modernizarea drumului comunal DC 198 din comuna Unirea, jud.Brăila-PNDL II
  • Piste de biciclete in intravilanul localitatii Valea Canepii și construire statii de reincarcare în comuna Unirea, județul Braila-PNRR C10
  • Modernizare și extindere iluminat public în comuna Unirea, județul Brăila-AFM
  • Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în localitatea Unirea și localitatea Valea Cânepii, comuna Unirea, județul Brăila-PNI
  • Inființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in Unirea, judetul Brăila-PNRR C3
  • Construire parcuri si amenajare centru civic in comuna Unirea, jud. Braila-AFIR PARTIAL REALIZAT
  • Reabilitare termică si energetica a obiectivului educational Școala cu clasele I-VIII Valea Canepii, localitatea Valea Canepii, comuna Unirea, judetul Braila-PNRR C10