Primar

Puia Teodora

Experienţa profesională

01.09.2002 – 31.08.2012 PROF. BIOLOGIE ȘC. GIMNAZIALĂ UNIREA
26.06.2012 – 20.06.2016 VICEPRIMAR AL COMUNEI UNIREA
01.09.2016 – PREZENT PROFESOR BIOLOGIE Ș. GIMNAZIALĂ UNIREA, ȘC. GIMNAZIALĂ ”PETRE CARP” TUFEȘTI
20.06.2016 – 2020 CONSILIER LOCAL AL COMUNEI UNIREA
18.02.2018 – 31.07.2020 PREȘEDINTE ASOCIAȚIA CULTURAL ARTISTICĂ   ”GRÂUȘORUL OSMĂNEAN”
28.10.2020 – PRIMAR AL COMUNEI UNIREA

Educaţie şi formare

 1. 08.2019- 25.08.2019 – Certificat de Acordare a Gr II în Învățământ
 2. 09.2017 – 30.06.2019 Conversie profesională Educația Tehnologică
 3. 2015-2016 Cursuri de Dans Tradițional din zona Brailei organizate la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
 4. 08.2014 – 29.08.2014 Program de perfecționare ”Dezvoltare Locală  Durabilă, Strategia de Dezvoltare”
 5. 07.2014 – 18.07.2014 Curs de pregătire- Managementul S.U
 6. 12.2013 – 06.12.2013 Program perfecționare – Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor
 7. 06.2012 – 22.06.2012 Program inițiere Designer Pagini Web
 8. 2011-2012 Curs Formare profesională ”Profesionalizarea Carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din jud. Brăila și Prahova”Competențe: Managementul clasei de elevi, Formarea competențeolor IT în procesul didactic, Metode intaractive de predare-învățare, Proiec. și implem. curricumului centrat pe competențe
 9. 2006-2007 – Progr. de Formare Continuă ”Înițiere IT și Utilizarea AeL”
 10. 2006-2007 – Masterat Managementul Afacerilor Publice
 11. 03.2006 – 03.04.2006 – Curs de Tehnica Elab. Proiect. Educaționale
 12. 08.2006 – 25.08.2006  – Certif.  de Acordare a Definitivării în   Înv.
 13. 08.2006 – 31.08.2006 – Curs formare ”Consiliere și Orientare”
 14. 11.2005 – 11.02.2006 – Curs inițiere Limba Engleză
 15. 2002-2004 – Facultate Biologie, Universitatea București
 16. 1997-2002 – Facultatea Horticultură, USAMV București
 17. 1990-1994 – Liceul Grup Școlar Însurăței
 18. 1982-1990 – Școala Gimnazială Lanurile

Calificarea / diploma obţinută

 1. Gradul II Invățământ
 2. Conversie Profesională – Educație Tehnologică
 3. Atestat Dansator
 4. Diplomă perfecționare ”Dezv. Locală   Durabilă, Strategia de Dezv.”
 5. Diplomă domeniul Managementul Situațiilor de Urgență
 6. Certificat de absolvire Program perfecționare – Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor
 7. Atestat de formare continuă a personalului didactic
 8. Adeverinta
 9. AtestatProgramul de Formare Continuă ”Înițiere IT și Utilizarea AeL”
 10. Diplomă master
 11. Adeverință
 12. Certificat de Acordare a Definitivării în  Învățământ
 13. Adeverință
 14. Adeverință
 15. Diplomă licență
 16. Diplomă licență
 17. Diplomă Bacalaureat
 18. Certificat absolvire
Disciplinele principale studiate
 1. Biologie
 2. Educație tehnologică
 3. Dans popular
 4. Promovarea culturii antreprenoriale – Antreprenor
 5. Managementul Situațiilor de Urgență
 6. Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Autorizarea Construcțiilor- Inspector Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Autorizarea Construcțiilor
 7. Designer Pagini Web
 8. Managementul clasei de elevi, Formarea competențeolor IT în procesul didactic, Metode intaractive de predare-învățare, Proiectarea și implementarea curricumului centrat pe competențe
 9. IT și AeL
 10. Managementul, Fonduri Structurale, Planul de afaceri
 11. Proiectare educațională
 12. Biologie
 13. Managementul clasei de elevi, Autocunoaștere, Managementul carierei, Dezvoltarea socio-emoțională
 14. Limba engleză
 15. Biologie – profesor Biologie
 16. Legumicultură, Pomicultură, Viticultură, Amenajări peisagere – Inginer Horticultor
 17. Liceul teoretic, profil Matematică – Fizică
 18. Studii gimnaziale
 

Atribuțiile primarului