Proiect HCL 49/2023

privind Aprobarea delegării dreptului de depunere a cererii de finanțare în vederea implementării și monitorizării proiectului „Microbuze electrice pentru un viitor sustenabil al învățământului din județul Brăila” – finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în România – linia de finanțare Investiția 10 – „Dezvoltarea rețelei de școli și…

Citește mai multe…

Proiect HCL 48/2023

privind Exprimarea acordului Consiliului Local al Comunei Unirea pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice- Faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA UNIREA, JUD. BRĂILA

Citește mai multe…

Proiect HCL 47/2023

privind Acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Brăila și reprezentantului de drept al Consiliului Local Comuna Unirea în Adunarea Generală a A.D.I. “ECO DUNAREA” Brăila

Citește mai multe…

Proiect HCL 46/2023

privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 958/28.09.2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și a municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila

Citește mai multe…

Proiect HCL 45/2023

privind Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Unirea, județul Brăila, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 958/28.09.2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și a municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila

Citește mai multe…

Proiect HCL 42/2023

privind Avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei si a formei actualizate a acestuia

Citește mai multe…

Proiect HCL 41/2023

privind Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Aria Delegata Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, a nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului rezultate din Studiul de specialitate si acordarea unui mandat special…

Citește mai multe…